TarievenTransparantie is in deze de boodschap en dat proberen wij ook na te streven.

 

Bij een eerste consultatie worden hieromtrent met U afspraken gemaakt, hetgeen wij vervolgens schriftelijk vastleggen in een overeenkomst zodat U nooit voor verrassingen kan komen te staan.

 

Wat wij zeker nièt doen is U met een zogenaamd “gratis eerste advies” als cliënt(e) proberen te werven om U vervolgens nodeloos in een kostelijke, slepende en risicovolle rechtszaak te betrekken.

 

Tijdens ons eerste verkennend gesprek, waarvoor wij U 65,00 €* aanrekenen, gaan wij o.a. samen met U na wat wij voor U kunnen betekenen zonder daarbij een gezond evenwicht tussen de eventuele noodzaak op rechtsbijstand en de kostprijs daarvan uit het oog te verliezen : Uw belangen maar ook onze reputatie staan immers op het spel…

 

De kosten en ons ereloon rekenen wij periodiek met U af en op het einde van onze tussenkomst leggen wij U onze gedetailleerde ereloonstaat voor.

 

In de mate van het mogelijke zullen wij deze voor U trachten te recupereren.

 

Met (zelfstandige) ondernemers die regelmatig op onze diensten beroep moeten kunnen doen maken wij uiteraard specifieke afspraken aan voordelige voorwaarden.

 

*Gelet op de invoering van de BTW-plicht voor advocaten op 01/01/2014, dienen onze kosten en erelonen sedertdien verhoogd te worden met 21% BTW.