Recuperatie van kosten & erelonenHet spreekt voor zich dat wij al het mogelijke doen om de door U aan ons te betalen kosten en erelonen te verhalen op de tegenpartij of een andere derde.


Heeft U een polis rechtsbijstand afgesloten ? In dat geval zullen wij met U nagaan of onze tussenkomst door deze polis gedekt is (dit is bijvoorbeeld meestal het geval bij verkeersovertredingen, verkeersongevallen, …).


Bedenk daarbij dat U volledig vrij bent in de keuze van Uw advocaat !


Indien U in een procedure door de Rechtbank of het Hof in Uw gelijk werd gesteld kan U meestal aanspraak maken op een zogenaamde “rechtsplegingsvergoeding” welke door de verliezende partij aan U dient betaald te worden ter (gedeeltelijke) compensatie van Uw advocaatkosten.


De omvang van deze vergoeding is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van het belang van de voor de Rechtbank gevoerde betwisting.


Ingevolge de wet van 2 augustus inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties wordt er aan zelfstandigen en ondernemingen de mogelijkheid geboden om hun advocaat- en invorderingskosten te recupereren bij tegenpartij-ondernemer.


E.e.a. kunnen wij U nader toelichten t.g.v. ons kennismakingsgesprek.