ErelonenOns ereloon begroten wij rekening houdende met de omvang van de door ons geleverde prestaties, de belangrijkheid en complexheid van de zaak en het uiteindelijk bereikte resultaat.

Soms is het vooraf moeilijk voorspelbaar hoeveel prestaties we zullen moeten leveren doch wij proberen daarvan (en dus ook van het uiteindelijk verschuldigde ereloon) vooraf toch een vrij goede inschatting te maken zodat U zo goed mogelijk geïnformeerd een degelijke kosten-batenanalyse kan maken.

Wij hanteren thans een uurtarief van 120,00 €*, waarvan volgens de hoger aangehaalde criteria kan worden afgeweken.

 

Dit tarief passen wij toe op besprekingen, studie en redactie van juridische documenten en bijstand tijdens (gerechtelijke) procedures : pleidooien, expertisevergaderingen e.d.m.

Voor administratieve prestaties (dactylografie, samenstelling bundels e.d.m.) rekenen wij een uurtarief van   40,00 €* en voor semi-juridische prestaties 65,00 €*.

Wij houden stipte en door U steeds consulteerbare timesheets bij van alle geleverde prestaties waarbij enkel de zogenaamde “aanrekenbare uren”  worden aangerekend : niet elke minuut dat wij aan U of Uw dossier denken dient door U te worden betaald !

 

*Gelet op de invoering van de BTW-plicht voor advocaten op 01/01/2014, dienen onze kosten en erelonen sedertdien verhoogd te worden met 21% BTW.