Incasso

 

Wat kan een incassobureau meer doen dan U zelf kan doen ?

 

Niets !

 

De tussenkomst van een incassobureau blijft immers steeds beperkt tot het versturen van aanmaningen.

 

Zij heeft geen enkele bevoegdheid om U te vertegenwoordigen indien alsnog een gerechtelijke invorderingsprocedure dient ingeleid te worden.

 

In dit laatste geval zal U toch steeds beroep moeten doen op een advocaat.

 

Het is daarom beter om de invordering van Uw openstaande facturen en andere schuldvorderingen vanaf het begin over te laten aan Uw vertrouwde raadsman.

 

Een aanmaning vanwege een advocaat maakt meestal meer indruk dan een zoveelste brief van een of ander incassobureau, waardoor vaak sneller betaling kan bekomen worden van de betrokken schuldenaar.

 

Bovendien weten wij uit ondervinding dat het niet betalen van bijvoorbeeld een factuur dikwijls het gevolg is van een onderliggende discussie, bijvoorbeeld m.b.t. een voorgehouden gebrekkige kwaliteit van hetgeen door U geleverd of uitgevoerd werd.

 

Teneinde Uw kansen op succes i.g.v. een eventueel navolgende gerechtelijke invorderingsprocedure te vrijwaren is het van groot belang dat daarop vanaf het begin correct geanticipeerd wordt doch ook dat desgevallend op passende wijze namens U gereageerd wordt en dit zowel wat de feitelijkheden als wat de juridische kant van de betwisting betreft.  

 

Juridische deskundigheid, ervaring en een groot inlevingsvermogen in Uw branche-eigen situatie is dan essentieel !

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij in die zin voor U een belangrijke partner kunnen zijn.

 

Voorkomen is altijd beter dan “vóór komen”.

 

Tot onze service aan U behoort dan ook de optimalisatie van Uw algemene voorwaarden en contracten.

 

Als U dreigt met een klant in een conflictsituatie te geraken kan één (kosteloos) telefoontje met één van onze advocaten vaak veel moeilijkheden besparen…

 

Indien Uw schuldenaar n.a.v. onze aanmaning niet tot betaling zou overgaan zullen wij steeds met U overleggen of een rechtsgang juridisch en financieel realistisch haalbaar is.

 

Immers tot op dat ogenblik worden de invorderingskosten doorgerekend aan Uw schuldenaar.

 

M.b.t. de eventuele gerechtelijke invorderingskosten - welke meestal ook grotendeels door de schuldenaar dienen gedragen te worden - maken wij met U vooraf degelijke afspraken onder gunstige “abonnementsvoorwaarden”.

 

Een zeer snelle afhandeling van Uw dossier is ook in ons belang en het spreekt voor zich dat wij U vanaf de eerste actie stipt op de hoogte houden van het verloop daarvan.