Zelfstandigen & ondernemers

 

ONZE DIENSTEN VOOR ZELFSTANDIGEN & ONDERNEMERSOndernemen is kansen pakken en risico’s nemen.


Door onze specialistische kennis en ruim 80 jaar praktijkervaring zorgen wij ervoor dat kansen juridisch verantwoord kunnen worden omgezet in daden en risico’s beheersbaar worden, zodat U uit de problemen komt of er niet in geraakt.


Onze advocaten - ieder met zijn/haar eigen ervaring en specialisaties - vullen elkaar aan waardoor ze in een hecht team efficiënt kunnen werken aan vraagstukken die vaak diverse rechtstakken overlappen en U juridisch maatwerk op hoog niveau kunnen aanbieden.

 

Op deze manier wordt een totaalservice geboden en dit voor elk segment van het recht waarmee een KMO of zelfstandige onderneming te maken kan krijgen.


In de dagdagelijkse praktijk blijkt steeds weer dat tijdig adequaat advies problemen achteraf voorkomt.

 

Daarom hechten wij veel belang aan advies en juridische begeleiding in een vroeg stadium, met grote inleving in de branche-eigen problematiek van de (zelfstandige) ondernemer.


U kan o.a. rekenen op onze juridische ondersteuning bij het opzetten en verder uitwerken van Uw bedrijfsstructuur (o.a. bij de oprichting van een vennootschap, het bemiddelen in  conflicten met/tussen bestuurders en/of aandeelhouders) , het maken van degelijke afspraken met Uw medewerkers (o.a. redactie arbeidsovereenkomsten, conflictbeheersing,…) het opmaken van overeenkomsten met Uw leveranciers (o.a. contracten van onderaanneming,  …) , klanten (met redactie van degelijke verkoopsvoorwaarden, …)  en andere derden (overheid, verhuurders,…) en de benaarstiging van de uitvoering van die overeenkomsten.

 

Unizo - Adviescheques
Startende Limburgse ondernemers kunnen, door onze samenwerking met Unizo, gratis begeleiding en juridische bijstand ontvangen in het kader van het systeem van de adviescheques.

 

Dankzij onze zeer goede contacten met buitenlandse advocatenkantoren kan onze rechtshulp ook letterlijk grensoverschrijdend zijn !
 

Bovendien beschikken wij over een uitgebreid netwerk van domeindeskundigen die ons - en dus ook U - indien nodig op technisch gebied kunnen bijstaan.


In  geval van een conflictsituatie zullen wij U met deskundige raad en daad bijstaan tijdens onderhandelingen en bemiddeling.

 

Immers : niet het procederen is het doel, wel  het - zo snel en goedkoop mogelijk - bewerkstelligen van oplossingen !


Indien rechtsgang toch onvermijdelijk blijkt te zijn kan U eveneens steeds rekenen op onze rijke praktijkervaring.

 
Want Uw belang is ook het onze !