Particuliere cliŽnten

 

Als particulier kan U op ons kantoor o.a. terecht voor juridisch(e) advies en bijstand voor :


•    Personen- en familierecht :

-    Huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten ;
-    Betwistingen binnen het huwelijk,  echtscheiding (al dan niet met onderlinge toestemming) ;
-    Verdeling van het vermogen na echtscheiding ;
-    Onderhoudsvorderingen ;
-    Omgangsrecht met Uw (klein-)kind ;
-    Ouderlijke gezag ;
-    Vaststelling en betwisting afstamming ;
-    Jeugdsanctierecht ;
-    Schenkingen, testamenten en erfrechtdiscussies ;
-    …•    Contracten & consumentenrechten :

-    Opstellen van huurcontracten, huurgeschillen ;
-    Aan- en verkoop van vastgoed (opmaak overeenkomsten, betwistingen, …) ;
-    Betwistingen m.b.t. aangekochte goederen (b.v. meubels, auto, energie, …) en geleverde diensten (reizen, 
      herstellingswerken, …) ;
-    Schenkingen en leningen ;
-    Geschillen tussen buren en mede-eigenaars ;
-    …•    Bouwrecht :

-    Opstellen en nazicht van overeenkomsten met architect en aannemers ;
-    Betwistingen i.v.m. de kwaliteit van de uitgevoerde werken ;
-    Begeleiding bij opleveringen ;
-    Bijstand i.v.m. aanvraag stedenbouwkundige vergunningen ;
-    …•    Aansprakelijkheidsrecht :

     Alle betwistingen i.v.m. gevorderde of te vorderen schadevergoedingen , ook t.a.v.
     verzekeringsmaatschappijen.•    Strafrecht :

-    Verdediging voor de strafrechtbank, zowel als beklaagde als als slachtoffer ;
-    Verdediging voor Politierechtbank bij verkeersinbreuken & ongevallen ;•    Sociaal recht :

-    Betwistingen met werkgever ;
-    Bekomen en/of behouden van sociale tegemoetkomingen & uitkeringen ;
-    …

 

•    Administratief recht :

-    Vergunningen ;
-    Betwistingen examenuitslagen ;
-    …Natuurlijk begrijpen wij dat het voor een leek niet altijd even gemakkelijk is om zijn of haar probleem onder te brengen onder een of andere “rechtstak”.

 

Tijdens een eerste gesprek met U zullen wij samen met U vrij snel kunnen nagaan òf en op welke wijze wij U kunnen bijstaan.