Bijkomende kosten

 

Wij rekenen vaste vergoedingen aan voor de kantoorkosten* welke wij voor U dienden te maken.

 

De dossierkosten zijn éénmalig, de andere worden per stuk of per aantal berekend :

 

Dossierkosten (opening, beheer en afhandeling) :
90,00 €
Briefwisseling/dactylografie : 11,50 €/pag.
Kilometers : 0,55 €/km.
Kopijen z/w : 0,35 €/kopie
Kopijen kleur : 1,00 €/kopie
Fax : 1,90 €/fax
Financiële verrichting : 1,50 €/verrichting
e-Deposit : 50,00 €/bestand
Aantekentaks : tarief Bpost

 

Gerechtskosten (o.a. rolrechten, attesten enz.) rekenen wij U aan zoals deze worden aangerekend aan ons kantoor.

 

Kosten van gerechtsdeurwaarders, notarissen en gerechtelijke experts worden U rechtstreeks aangerekend door betrokkenen.

 

*Gelet op de invoering van de BTW-plicht voor advocaten op 01/01/2014, dienen onze kosten en erelonen sedertdien verhoogd te worden met 21% BTW.